Realizujeme vŕtanie studní pre tepelné čerpadlá systému voda-voda. Rozdiel je v tom, že je potrebné dosiahnuť oveľa väčšiu výdatnosť než pri bežnej studni (až okolo 1 liter/sekunda a viac) Takéto výdatnosti sa dajú dosiahnuť hlavne v štrkovom podloží v blízkosti veľkých riek.  Zároveň je potrebné zhotoviť ešte jednu studňu vsakovaciu, ktorou sa bude vracať voda z tepelného čerpadla naspäť do podložia. Táto vsakovacia studňa by mala byť vzidalená aspoň 30 metrov od čerpacej studne v smere prúdenia vody.

viac o problematike tepelných čerpadiel na stránkach výrobcov:

www.nibe.sk