Cena sa pohybuje cca 45-55 Eur za bežný meter. (Podľa predpokladaného podložia a použitej technológie vŕtania )

V cene je vŕtanie, rúry, štrkový obsyp, odizolovanie povrchovej vody, odkalenie vrtu. Doprava do 30 km.

Doprava nad 30 km dohodou,


Používané materiály:

Certifikované studňové rúry - vonkajší priemer 140 mm (160 mm), hrúbka steny  5,2 mm ), strojová perforácia. Rúry vyrobené zo zmesi PVC, ktorá má atest na styk s pitnou vodou.

Riečny štrk dunajský  - triedený premývaný

Granulovaný bentonit - špeciálna zmes na utesnenie vrtu proti prenikaniu povrchovje vody


 

 

obrazek je ve spatnem formatu